Co powinien zawierać wzór pieczątki firmowej?

Wzory pieczątek firmowych powinny zawierać pełną nazwę firmy (dozwolone są skróty typu sp. z o.o.), adres, NIP oraz Regon. Reszta informacji może służyć Państwa wygodzie lub pełnić funkcję reklamową, jak np. logo lub dodatkowy kolor w pieczątce. Do wzoru możemy dodać adresy mailowe, telefony, dane teleadresowe oddziałów, zdjęcia i wszystko co może się przydać wewnątrz firmy, oraz klientom. Na naszej stronie umieściliśmy przy każdej z pieczątek kilka przykładowych wzorów, mieszczących się do danej oprawki. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do odpowiedniego dopasowania treści pieczęci firmowej lub jej estetyki, prosimy zaznaczyć opcję ,,indywidualny projekt gratis”.

Pieczątki Outlet ul. Serdeczna 4 62-002 Suchy Las Tel.: 618 520 060 E-mail: biuro@pieczatkioutlet.pl NIP: 972 125 19 55