Jaka treść pieczątki lekarza weterynarii?

Poziomo

  • imię i nazwisko, przed którym mogą być pisane drukiem pochyłym stopnie i tytuły naukowe.
  • dużymi literami -LEKARZ WETERYNARII –  bez używania skrótów
  • tytuł specjalisty, nadany przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii – drukiem pochyłym
  • adres (ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość i telefon/fax) – również drukiem pochyłym

Pionowo

  • numer prawa wykonywania zawodu – w prostokątnym obramowaniu, z prawej strony odbicia pieczątki, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, oraz być czytelne po odbiciu pieczątki.
Pieczątki Outlet ul. Serdeczna 4 62-002 Suchy Las Tel.: 618 520 060 E-mail: biuro@pieczatkioutlet.pl NIP: 972 125 19 55