Numeratory

Numeratory występują w formie automatu z ręczną zmianą cyfr, kołków z taśmami, do których potrzebujemy dodatkowej poduszki i numeratory metalowe automatycznie, wybijające kolejne cyfry w nadanej sekwencji. W dwóch pierwszych przypadkach w środku znajdują się zwulkanizowane pasy z cyframi, literami lub znakami specjalnymi, które ustawiamy za pomocą kół połączonych z wałkami pasów ręcznie. W numeratorach metalowych precyzyjny mechanizm obraca się podczas kolejnych przystawień pieczątki. Numerator może być wyposażony w stałą płytkę tekstową o różnej wielkości niezmiennie odbijającą daną treść lub grafikę.

Pieczątki Outlet ul. Serdeczna 4 62-002 Suchy Las Tel.: 618 520 060 E-mail: biuro@pieczatkioutlet.pl NIP: 972 125 19 55