Właścicielem sklepu internetowego pieczatkioutlet.pl jest firma AMB Grzegorz i Tomasz Ratyńscy Spółka Jawna z siedzibą ul. Mołdawska 27, 61-614, Poznań, NIP: 9721251955, REGON: 360119127, zwana dalej Sprzedawcą.

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
17 1090 1476 0000 0001 2977 5607

Dane kontaktowe:

Biuro sprzedaży:
e-mail: biuro@pieczatkioutlet.pl
telefon: 618 520 060, kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17:00

WARUNKI OGÓLNE:
1. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.pieczatkioutlet.pl umożliwia projektowanie oraz dokonywanie zakupów pieczątek i akcesoriów za pośrednictwem Internetu.
2. Dokonanie zakupów za pomocą serwisu oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
3. W przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt z naszą firmą poprzez e-mail: biuro@pieczatkioutlet.pl lub telefonicznie.
4. Ceny pieczątek i akcesorów znajdujące się w serwisie internetowym pieczatkioutlet.pl są podane w złotych polskich (wszystkie podane ceny są cenami brutto).
5. Ceną wiążącą jest cena podana na stronie w chwili składania zamówienia. Cena ta nie zawiera kosztu przesyłki.

ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
6. Oferta serwisu pieczatkioutlet.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie kraju.Zamówienie w sklepie internetowym https://www.pieczatkioutlet.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Zamówienia pieczątek można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Zamówienia składane są za pomocą formularza – który należy wypełnić.
9. Klienci serwisu pieczatkioutlet.pl zobowiązani są do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zawierającego dane zamawiającego. Zlecenia na pieczątki lekarskie i urzędowe będą podejmowane po przesłaniu kopi prawa wykonywania zawodu lub oficjalnego zlecenia urzędowego.
10. Aby złożyć zamówienie pieczątki należy wypełnić wszystkie kroki formularza i zatwierdzić zamówienie.
11. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma informację potwierdzającą zamówienie pieczątki lub pieczątek. Zastrzegamy sobie również możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
12. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. podania nieprawdziwego numeru telefonu lub e-mail, pod którym będzie niemożliwe potwierdzenie zamówienia.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
14. Zamówione pieczątki wysyłane są jeszcze tego samego dnia lub dnia następnego (w zależności od godziny złożenia i potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnie potwierdzenia płatności). W przypadku pieczątek, których nie posiadamy aktualnie na magazynie czas kompletowania zamówienia może wydłużyć się do 5 dni roboczych. W sytuacji, gdy czas realizacji może się wydłużyć ponad 5 dni niezwłocznie o tym fakcie Państwa poinformujemy.
15. Czas doręczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi zwykle od 1 do 2 dni roboczych, poczty od 1 do 3 dni roboczych.
16. Zakupione pieczątki dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
17. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
18. Koszt przesyłki pokrywa Nabywca.
19 Zamawiający ma prawo wybrać formę płatności za zakupiony towar.
20. Realizacja zamówienia następuje gdy zostanie odnotowana wpłata za zamówienie na konto.
21. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (rachunek).
22. Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń.
23. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad stoi po stronie sklepi Pieczatkioutlet.pl.

ZWROTY:
24. Klient ma prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Uznanie zwrotu jest możliwe w przypadku gdy produkt nie jest używany, zniszczony, jest kompletny czyli posiadający nienaruszone opakowanie fabryczne. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli sprzedawca wykonał usługę na indywidualne zamówienie konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany zgodnie z specyfikacją konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
25. Zwroty prosimy kierować na adres firmy AMB Grzegorz i Tomasz Ratyńscy z dopiskiem „ZWROT”, koniecznie zamieszczając w przesyłce dowód zakupu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi nabywca.
26. Prosimy o staranne zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu – pieczątki powinniśmy otrzymać w takim stanie w jakim je wysłaliśmy – tylko wtedy będziemy mogli uznać zwrot.
27. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

REKLAMACJE:
28. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
29. Opis reklamacji oraz pieczątki, których dotyczy reklamacja prosimy kierować na adres firmy:
AMB Grzegorz i Tomasz Ratyńscy Spółka Jawna
Mołdawska 27
61-614 Poznań
,z dopiskiem „REKLAMACJA”, koniecznie zamieszczając w przesyłce dowód zakupu. Koszt przesyłki ponosi Klient.
30. Prosimy o staranne zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu
31. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
32. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy przekazujemy przelewem bankowym.
33. Reklamacje wynikające z uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego. Nabywca powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności doręczającego w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru lub czy przesyłka jest kompletna. Jeżeli tego nie uczyni i po czasie stwierdzi, że towar jest uszkodzony bądź niekompletny reklamacje nie będą uwzględniane.
34. Jeśli zrealizowane zamówienie wróci do nas (nie zostanie podjęte w terminie, klient odmówi jego przyjęcia itp.) ewentualne drugie zamówienie, które złoży ten Klient musi zostać potwierdzone telefonicznie. Zaznaczamy, że nie przewidujemy dalszej współpracy z Klientami, którzy nie odebrali dwóch przesyłek w historii swoich zamówień.
35.Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2014 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).